Fiskeri

LYSTFISKERI I HOLBÆK KOMMUNE

Velkommen til Holbæk Kommune og de mange spændende fiskeoplevelser, som venter dig ved vores vande. Formålet med denne folder er at klæde dig godt på til at udforske kommunens mange og forskelligartede fiskemuligheder. Her er alt, hvad hjertet kan begære af forlokkende kystpladser, åer og søer– og uanset erfaring og niveau er der muligheder for at gøre spændende fangster.

 

 

GOD STIL VED VANDET

Når du færdes ved vandet med fiskeri for øje, gælder både en masse skrevne og uskrevne regler.

FISKETEGN

Er du mellem 18 og 65 år, er et gyldigt fisketegn påkrævet. Fisketegnet giver ret til at fiske i både ferskvand og saltvand. Et lystfiskertegn koster 185 kr. for et år, 130 kr. for en uge og 40 kr.for en dag, og pengene fra salget går til bestandspleje og udsætningsarbejde.

Du kan købe dit fisketegn på posthuset, i udvalgte grejbutikker samt online: www.fisketegn.dk

 

FREDNINGSZONER/-TIDER

Fredningszoner og fredningstider er indført for at værne om fiskebestandene og sikre fri passage i forbindelse med gydning. Eksempelvis er der sæsonbestemte og helårlige fredningszoner ved hovedparten af alle åmundinger for at sikre havørreden fri passage i forbindelse med gydevandringen. Fredningszonebestemmelserne findes på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturerhverv.dk/fiskeri/lystog-fritidsfiskeri/fredningsbaelter/

NB! Bemærk at fiskeri i den indre del af Holbæk fjord fra Holbæk by nordpå til Hørby og hele området mod vest et omfattet af et helårligt fiskeriforbud

 

Havørred er totalfredet i ferskvand fra 16.november til 15.januar, mens fredningen af havørred i saltvand udelukkende gælder farvede, gydemodne fisk i samme periode.

Gedden er fredet fra 1.april til 30.april.

 

GRUNDREGLERNE

  • Fisk aldrig uden tilladelse. De gældende regler findes på Naturstyrelsens

hjemmeside, på Retsinformation.dk og på Randzoner.dk

  • Skån naturen mest muligt, færdes via etablerede stier, og ryd op efter

dig selv.

  • Behandl din fangst med behørig respekt, og udvis mådehold.
  • Udvis alment hensyn i forhold til andre mennesker – inklusive

medfiskere, der færdes ved vandene.

 

KYSTFISKERI

Holbæk Kommune råder over noget af Danmarks bedste kystfiskeri. Isefjorden byder på et fantastisk fiskeri efter havørrederåret igennem, men her er også mange andre spændende fisk at få på krogen. I sæsonen er der for eksempel masser af hornfisk, sild, makrel, fladfisk – samt lejlighedsvise multer. Fjordområdet, som er godt skærmet i forhold til vinden,egner sig fint til båd- og kajakfiskeri, men den er også perfekt til vadefiskeri.

Har du brug for en fiskeguide, så tjek http://fishingzealand.dk/planlaeg-din-fisketur/fiskeguider/

 

LOKALE LYSTFISKERKLUBBER

En lystfiskeklub eller vandplejegruppe er et godt samlings- ogudgangspunkt, hvis man er ny i forhold til fiskeriet i Holbæk Kommune. Her er masser af ligesindede, spændende aktiviteter og et godt erfaringsgrundlag. Overvej eventuelt et medlemskab af:

 

HOLBÆK OG OMEGNS LYSTFISKERFORENING

www.holbaekfisk.dk

TUSE Å’S ØRREDSAMMENSLUTNING

www.tuseå.dk

 

LOKALEGREJBUTIKKER

 

PRO OUTDOOR Ahlgade 11, Holbæk www.pro-outdoor.dk

Pro Outdoor er leveringsdygtig  friluftsudstyr – inklusiv fiskegrej. De har en stor og velassorteret lystfiskeudstyrsafdeling, og de har altid gode råd til lokale fiskepladser, agn og metoder.

 

FISHING ZEALAND

Holbæk Kommune er en del af Fishing Zealand - et ambitiøst projekt, som har til formål at værne om og udvikle lystfiskeriet i det sjællandske. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og Øerne, lokale virksomheder, turistorganisationer,guidevirksomheder og frivillige, og det har fokus på bæredygtigt lystfiskeri samt vedligeholdelse og udvikling af fiskemulighederne i hele regionen. Det er et projekt, som er til stor gavn for lystfiskerturismen, det lokale erhvervsvækstpotentiale og ikke mindst for miljøet, fiskevandene og os lystfiskere. For mere info: www.fishingzealand.dk

 

LÆS MERE:

Fishing Zealand: www.fishingzealand.dk 

 

MINDSTEMÅL

Havørred 40cm

Gedde 60cm

Aborre 20cm

De resterende mindstemål findes på

www.Naturstyrelsen.dk

Kilde: Fishing Zealand